Πληρωμή 95 % μηνός Ιουλίου

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2022

           Αργά σήμερα το απόγευμα ή αύριο το πρωί θα κατατεθούν στους ατομικούς και διανεμητικούς λογαριασμούς τα χρήματα της εξόφλησης του 95% του μηνός Ιουλίου που αφορά στο 98,4% των υποβολών που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
Το 1,6% αφορά υποβολές με προβλήματα που σας έχουμε αναφέρει με αναλυτικό έγγραφο και θα πληρωθούν σε δεύτερο χρόνο.
Το αρχείο για τους διανεμητικούς λογαριασμούς έχει ήδη αποσταλεί.
Εκ του ΠΦΣ