Πληρωμή ΕΟΠΥΥ 95% μηνός Νοεμβρίου

Αθήνα 5.01.2023

Θα κατατεθούν σήμερα αργά το απόγευμα στους ατομικούς & διανεμητικούς λογαριασμούς τα χρήματα εξόφλησης ΕΟΠΥΥ του 95% μηνός Νοεμβρίου. Το αρχείο για  τους διανεμητικούς λογαριασμούς έχει ήδη αποσταλεί.

Εξαιτίας συστημικού προβλήματος στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ η πληρωμή του 95% της υποβολής των ευρωπαίων πολιτών θα πραγματοποιηθεί αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Εκ του ΠΦΣ