Πληρωμή ΕΟΠΥΥ 95% μηνός Ιανουαρίου

Αθήνα 5.03.2024

Κατατέθηκαν σήμερα το απόγευμα στους ατομικούς & διανεμητικούς λογαριασμούς τα χρήματα εξόφλησης ΕΟΠΥΥ του 95% μηνός Ιανουαρίου . Το αρχείο για τους διανεμητικούς λογαριασμούς έχει ήδη αποσταλεί.

Εκ του ΠΦΣ