Πληρωμή ΕΟΠΥΥ 95% μηνός Απριλίου

Αθήνα 6.06.2023

Θα κατατεθούν αργά το απόγευμα σήμερα τα χρήματα της εξόφλησης ΕΟΠΥΥ του 95% μηνός Απρίλιου  στους ατομικούς και διανεμητικούς λογαριασμούς. Το αρχείο για τους διανεμητικούς λογαριασμούς έχει ήδη αποσταλεί.

Εκ του ΠΦΣ