Πληρωμή ΕΟΠΥΥ Απριλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 28/6/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημερώστε τα μέλη  σας ότι τα χρήματα της εξόφλησης ΕΟΠΥΥ μηνός Απριλίου θα κατατεθούν στους προσωπικούς λογαριασμούς και στους διανεμητικούς λογαριασμούς αργά το απόγευμα σήμερα.

ΕΚ ΤΟΥ ΠΦΣ