Πιστοποίηση εμβολιασμών στα φαρμακεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 5/7/2019

Αρ. Πρωτ  2750

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

Οι επίμονες προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου είχαν σαν αποτέλεσμα μετά από συνεχή διάλογο  με τους αρμόδιους φορείς και την πολιτική  ηγεσία του Υπουργείου Υγείας  και παρά τα εμπόδια και τις έντονες αντιδράσεις,  να εκδοθεί σε χρόνο ρεκόρ, η Υπουργική Απόφαση για την πιστοποίηση των φαρμακοποιών για τη διενέργεια εμβολιασμών στα φαρμακεία και την χορήγηση αντιτετανικού ορού.

Με την Υ.Α.  Γ5α/ Γ.Π. οικ. 49734 (ΦΕΚ Β΄ 2811/4.7.2019) αναβαθμίζεται ο ρόλος του ΠΦΣ στον επιστημονικό τομέα και ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται η  εκπαιδευτική και επιστημονική δράση του ΙΔΕΕΑΦ .

1. Στην  Υ.Α. ορίζεται ως Αρχή Πιστοποίησης η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία διαμορφώνει από κοινού με τον ΠΦΣ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον τρόπο εξέτασης των Φαρμακοποιών. Με την διαδικασία αυτή αναδεικνύεται ο επιστημονικός ρόλος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

2. Εφαρμόζεται  ο πλέον σύγχρονος τρόπος εξ΄ αποστάσεως μάθησης  (e-learning)  των φαρμακοποιών μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του (ΙΔΕΕΑΦ) του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Το ΙΔΕΕΑΦ θα αναρτά το εκπαιδευτικό υλικό και θα ενσωματώνει στη διαδικτυακή πλατφόρμα του, το ερωτηματολόγιο της εξέτασης.

Το ΙΔΕΕΑΦ εκσυγχρονίζεται , καινοτομεί και ενισχύει τον εκπαιδευτικό του ρόλο.

3. Η Πιστοποίηση δίνεται μετά  την επιτυχή συμπλήρωση ερωτηματολογίου από την ηλεκτρονική πύλη  του ΙΔΕΕΑΦ και χορηγείται από τον Πανελλήνιο  Φαρμακευτικό  Σύλλογο  μέσω της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία είναι αρμόδια για την πιστοποίηση των Φαρμακοποιών.

Η Πιστοποίηση αναρτάται εντός εμφανούς σημείου του Φαρμακείου.

Με τον τρόπο αυτό ΠΦΣ – ΙΔΕΕΑΦ αποκτούν κυρίαρχο εκπαιδευτικό και θεσμικό ρόλο και αναδεικνύεται το Φαρμακείο σαν χώρος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας .

Συνάδελφοι

Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή  και οραματιζόμαστε  τον Φαρμακοποιό ως λειτουργό της Υγείας  και ένα νέο σύγχρονο Φαρμακείο.

Διεκδίκηση, καινοτομία , εκσυγχρονισμός , επιμόρφωση και προοπτική,  αποτελούν τις λέξεις κλειδιά για τη νέα εποχή.

Κυρίαρχο μας μέλημα , είναι να σταθούμε δίπλα στον Φαρμακοποιό  και κοντά στην καθημερινότητα του.

Έχουμε στόχο να σβήσουμε  τις πληγές των μνημονιακών χρόνων.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ