Περαιτέρω διευκρινίσεις για την ημερομηνία έκδοσης των πιστωτικών τιμολογίων

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα Πιστωτικά τιμολόγια δύνανται να εκδοθούν, βάσει της αναρτημένης Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΚΜΕΣ, με ημερομηνία 30 ή 31 Δεκεμβρίου 2022 (οπότε, Ο ΦΠΑ καταλογίζεται στην περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου ή του τελευταίου τριμήνου) ή με ημερομηνία έκδοσης στις αρχές του επόμενου έτους 2023 (οπότε, Ο ΦΠΑ καταλογίζεται στην περιοδική δήλωση του Ιανουαρίου ή του πρώτου τριμήνου 2023).