Περαιτέρω διευκρινίσεις για την ημερομηνία έκδοσης των πιστωτικών τιμολογίων

 Αθήνα,  30 Δεκεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 5580

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα Πιστωτικά τιμολόγια δύνανται να εκδοθούν, βάσει της αναρτημένης Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΚΜΕΣ, με ημερομηνία 30 ή 31 Δεκεμβρίου 2022 (οπότε, Ο ΦΠΑ καταλογίζεται στην περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου ή του τελευταίου τριμήνου) ή με ημερομηνία έκδοσης στις αρχές του επόμενου έτους 2023 (οπότε, Ο ΦΠΑ καταλογίζεται στην περιοδική δήλωση του Ιανουαρίου ή του πρώτου τριμήνου 2023).

Σε κάθε περίπτωση, θυμίζουμε, ότι βάσει της αρχής του δεδουλευμένου, τα ποσά των παρακρατήσεων όπως περιγράφονται στο Πιστωτικό τιμολόγιο, αναγνωρίζονται και συνυπολογίζονται στο οικονομικό έτος το οποίο αφορούν, δηλαδή το 2022.

Βάσει όσων έχουν αποσταλεί ως οδηγίες από τον ΕΟΠΥΥ κατά το προηγούμενο διάστημα-  για την έκδοση τιμολογίων που αφορούσαν τα self tests και τα ραντεβού εμβολιασμού κατά της Covid-19-  για τα φαρμακεία που έχει λήξει η σύμβαση με τον Οργανισμό, είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω αλλαγής εταιρικής μορφής εντός του έτους, σας ενημερώνουμε κατ’ αντιστοιχία, ότι τα Πιστωτικά τιμολόγια θα πρέπει να εκδοθούν με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη της ημερομηνίας διακοπής των εργασιών στην Εφορία, με βάση την αναρτημένη βεβαίωση στην πύλη ΚΜΕΣ.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους λογιστές σας.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ