Παρουσίαση του έργου της ΕΤΕΣΤΑ

ΑΘΗΝΑ 8.5.2017

Mε γνώμονα την διαφάνεια αλλά και την βιωσιμότητα του ιδιαίτερα σημαντικού εγχειρήματος της ΕΤΕΣΤΑ και με απόλυτη ευαισθησία σε θέματα διαχείρισης των χρημάτων των Φαρμακοποιών, προχωρήσαμε σύμφωνα και με τις Συλλογικές αποφάσεις, σε Διαγωνισμό για την Επιλογή Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης Οργάνωσης και Λειτουργίας της ανωνύμου εταιρείας.

Η Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης του εν λόγω πλειοδοτικού διαγωνισμού, ομοφώνως διαπίστωσε ότι η υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «C.M.T. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Consulting – Management – Training Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «C.M.T. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», που ήταν και η  μοναδική, πληρούσε τους όρους.

Η αμοιβή της εταιρείας που έχει αναλάβει την μελέτη καλύπτεται πλήρως από τον ΠΦΣ σύμφωνα με απόφαση του  ΔΣ του ΠΦΣ. Η ΕΤΕΣΤΑ λειτουργεί κανονικά και προφανώς έχει σχεδόν μηδενικά έξοδα (εκτός των νομίμων συνδρομών και της αμοιβής λογιστού) διότι ακόμη δεν έχει αντικείμενο λειτουργίας.

Η μελέτη θα μας καθοδηγήσει  και θα αποφασίσουμε για τον τρόπο λειτουργίας  και την  βιωσιμότητα της επένδυσης αυτής που ανήκει σε όλους τους Φαρμακοποιούς

Ως πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕΣΤΑ αλλά και ως Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οφείλω να προχωρώ με σύνεση και με απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά την διαχείριση των χρημάτων των Συναδέλφων μου.

Η ΕΤΕΣΤΑ λοιπόν δεν κλείνει, η ΕΤΕΣΤΑ δεν καταστρέφεται. Το αντίθετο η όλη προσπάθεια γίνεται για να στηθεί σε υγιείς  βάσεις και να έχει ένα μακρύ μέλλον προς όφελος όλων των ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΏΝ.

Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται σε τέτοιο εύρος να δημιουργηθεί βάση αξιόπιστων δεδομένων στον ΠΦΣ καθώς και η διασφάλιση και οριοθέτησή τους σε εθνικό επίπεδο. Τα δεδομένα αφορούν τόσο τα φάρμακα όσο και τα προϊόντα φροντίδας υγείας των φαρμακείων.

Η παρουσίαση που θα δείτε παρακάτω δείχνει την μέχρι σήμερα πορεία του έργου, το οποίο έχει συνολικά 6 Παραδοτέα.

Για να δείτε την ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΣΤΑ πατήστε  εδώ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕΣΤΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ