Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ και τ. ΟΓΑ

Για να δείτε την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, πατήστε εδώ