Παράταση Συνταγογράφησης Σκιαγραφικών μέχρι 1.3.2023 με την ίδια διαδικασία

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 3730

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Παράταση Συνταγογράφησης Σκιαγραφικών με την ίδια διαδικασία»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το Υπουργείο Υγείας τροποποίησε την απόφαση του και έδωσε παράταση μέχρι 1/3/2023 στη συνταγογράφηση των σκιαγραφικών με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται έως τώρα.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει όλες οι συνταγές σκιαγραφικών σκευασμάτων που έχουν εκτελεστεί, ανεξαρτήτως της ειδικότητας του συνταγογράφου ιατρού και του χρόνου έκδοσης τους, αποζημιώνονται κανονικά.

Σας κοινοποιούμε την σχετική ανακοίνωση του Υπ. Υγείας.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ