Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και ο ρόλος του φαρμακοποιού

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 5186

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και ο ρόλος του φαρμακοποιού»

 

        Το φαινόμενο της ανθεκτικότητας των μικροβίων στα αντιβιοτικά γίνεται ολοένα και πιο σοβαρό με την πάροδο των χρόνων και έχει φτάσει σήμερα να είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

        Η κατάχρηση των αντιβιοτικών τόσο στους ανθρώπους όσο και στην κτηνοτροφία έχει συμβάλλει αρνητικά σε αυτό. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 υπήρξε, σε παγκόσμιο επίπεδο, μεγάλη χρήση αντιβιοτικών χωρίς να είναι αποτελεσματικά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, πράγμα που ανησυχεί τους επιστήμονες για επιδείνωση του φαινομένου της ανθεκτικότητας.

        Μεγάλη σημασία παίζει ο ρόλος του φαρμακοποιού της κοινότητας στον αγώνα ενάντια στην μικροβιακή αντοχή, δίνοντας σωστή πληροφόρηση, οδηγίες και συμβουλές στους ασθενείς.

        Από το 2015 έχει θεσπιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η Παγκόσμια Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μικροβιακή αντίσταση και γίνεται κάθε χρόνο στις 18-24 Νοεμβρίου. Ιατροί, φαρμακοποιοί, κράτος, αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν!

 

Ακολουθούν δύο σημαντικοί πίνακες από την παρουσίαση στο 3ο Διαδικτυακό Φαρμακευτικό Συμπόσιο του ΙΔΕΑΦ-ΠΦΣ :  «Διαχείριση ανοσοποιητικού στην εποχή της COVID-19. Η συμβολή του φαρμακοποιού».

 

Πίνακας 1:Σημαντικοί κοινωνικοοικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά  

 

 

 

 

 

Πίνακας 2: Ο ρόλος του φαρμακοποιού της κοινότητας

Ο ρόλος του φαρμακοποιού της κοινότητας

ü Πρόταση εναλλακτικής θεραπείας, όπως καραμέλες ή άλλες τοπικές θεραπείες, αντί αντιβιοτικών για ιικές λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, πονόλαιμου ή βήχα.

ü Η εκπαίδευση των ασθενών για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών, τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους και τις αλληλεπιδράσεις τους, αλλά και για τη μικροβιακή αντίσταση.

ü Η υπενθύμιση στους ασθενείς ότι τα αντιβιοτικά δεν βοηθούν στις λοιμώξεις από ιούς.

ü Η εκπαίδευση των ασθενών στη μη χρήση αντιβιοτικών που τους έχουν μείνει από παλιότερες θεραπείες, όπως και ότι πρέπει η αντιβιοτική θεραπεία να ολοκληρώνεται ασχέτως αν ο ασθενής νιώσει πιο γρήγορα καλύτερα.

ü Η χορήγηση των αντιβιοτικών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το νόμο.

ü Η συμβουλή για το πως πρέπει οι ασθενείς να παίρνουν τα αντιβιοτικά δίνοντας σαφείς οδηγίες κατά τη χορήγηση.

ü Η ενημέρωση και η ενθάρρυνση των ασθενών σχετικά με τρόπους πρόληψης των λοιμώξεων όπως είναι ο εμβολιασμός, το καλό πλύσιμο των χεριών, η ασφαλής σεξουαλική επαφή κλπ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ