Πίνακας κωδικών ΕΚΑΠΤΥ

Αθήνα, 3 – 2 2017

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής ο οποίος σε συνεργασία με τον ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ συγκέντρωσε του κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ για την ενημέρωση των φαρμακείων και την καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.

Ο πίνακας θα ανανεώνεται συνεχώς,  καθώς υπάρχουν εταιρείες που δεν έχουν αποστείλει ακόμα κωδικούς.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Επικαιροποιημένος ΠΙΝΑΚΑΣ εδώ (15/2/2017)