Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συμβουλεύει για τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να αποφευχθούν οι νιτροζαμίνες σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων συμβουλεύει τις εταιρείες σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν για να αποφευχθούν οι νιτροζαμίνες σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης.

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ .