Ομιλία του κ. Βαγγέλη Τσιρίκου για τη “Διαδικασία Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR”

Για να παρακολουθήσετε την ομιλία του κ. Βαγγέλη Τσιρίκου, CERTWAY, Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με GDPR, με θέμα “Διαδικασία Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR (General Data Protection Regulation)”, πατήστε εδώ