Οικονομικά μέτρα στήριξης των φαρμακείων

 

 

 

 

 

Αθήνα 6.04.2020

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε οικονομικά μέτρα στήριξης των φαρμακείων λόγω της κρίσης  που αφορούν στην παράταση πληρωμής  ΦΠΑ , βεβαιωμένων οφειλών προς  ΔΟΥ, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών , διατήρηση λειτουργίας  των φαρμακείων  με προσωπικό ασφαλείας (εκ περιτροπής εργασία), επιστρεπτέα προκαταβολή    , αναστολής προθεσμίας λήξης  αξιογράφων.

Προσοχή για την επιστροφή προκαταβολής η προθεσμία είναι μέχρι 10 Απρίλιου. 

Ενημερώστε άμεσα τα μέλη σας να επικοινωνήσουν με τους λογιστές τους .

Εκ του ΠΦΣ

 

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ