Οδηγίες συνταγογράφησης των φαρμακευτικών σκευασμάτων EPINEPHRINE

Επισυνάπτεται το έγγραφο με τις οδηγίες για τη συνταγογράφηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που περιέχουν επινεφρίνη (epinephrine)