Οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης του Rapid test στο φαρμακείο και της Έκδοσης Πιστοποιητικού από τους ενδιαφερόμενους

Αθήνα, 30/07/2021

Αρ. Πρωτ. 3415

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης του Rapid test στο φαρμακείο και της Έκδοσης Πιστοποιητικού από τους ενδιαφερόμενους»

 

Οδηγίες – Περιγραφή της διαδικασίας

Α) Ο προς εξέταση πολίτης προσέρχεται στο φαρμακείο. (Η παροχή της υπηρεσίας είναι προαιρετική από το φαρμακοποιό)

Β) Δίνει τα στοιχεία του (ΑΜΚΑ, PLF, ΠΑΜΚΑ, ΠΑΑΥΠΑ) τα οποία και καταχωρούνται στο σύστημα και ταυτοποιείται. (Σας προτείνουμε να τα σημειώνετε και χειρόγραφα σε περίπτωση που το σύστημα σας βγάλει εκτός λόγω αδράνειας)

Γ) Πληρώνει το αντίτιμο και λαμβάνει το νόμιμο φορολογικό παραστατικό, που είναι «απόδειξη παροχής υπηρεσιών».

 

Ας σημειωθεί ότι στην περίπτωση της διενέργειας του rapid test αυτό δεν πωλείται αλλά χρησιμοποιείται  (όπως πράττουν και όλοι οι φορείς-υγειονομικοί που διενεργούν την υπηρεσία)

 

Δ) Ο φαρμακοποιός βάζει τον πρόσθετο εξοπλισμό ατομικής προστασίας και οδηγεί τον προς εξέταση πολίτη στον εξωτερικό χώρο του φαρμακείου.

 

Ε)   Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΟΦ, το τεστ το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι κατάλληλο, όταν φέρει την ονομασία “Rapid test” και τη σήμανση “CE” επί της εξωτερικής συσκευασίας του.

ΣΤ) Η δειγματοληψία πραγματοποιείται και μετά από τον προβλεπόμενο χρόνο ο φαρμακοποιός ενημερώνει την πλατφόρμα για το αποτέλεσμα του test.

Ζ) Στον ηλεκτρονικό φάκελο του προς εξέταση πολίτη εκδίδεται Ψηφιακό Πιστοποιητικό αυτόματα από το σύστημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ COVID-19

1.Είσοδος στo «Εθνικό Μητρώο Ασθενών»

2.Καταχώρηση με ΑΜΚΑ, PLF και επισκόπηση στοιχείων

3.Επιλογή είδους test και δήλωση αποτελέσματος

4.Ευρετήριο

Στην πλατφόρμα καταχώρησης δεν προσφέρεται δυνατότητα εκτύπωσης του αποτελέσματος.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελο του πολίτη.

Η εμφάνιση και εκτύπωση του πιστοποιητικού γίνεται ψηφιακά.

Επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19

μεταφερόμαστε απευθείας στον κατάλογο των «Βεβαιώσεων εμβολιασμού και διαγνωστικών ελέγχων» του gov.gr

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ GOV.GR

(Για απευθείας πρόσβαση):

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-arnetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19

1.Είσοδος στην Υπηρεσία με Ταυτοποίηση και επισκόπηση των στοιχείων σας

2.Στοιχεία για την έκδοση βεβαίωσης (ΑΜΚΑ)

3.Προεπισκόπηση

4.Έκδοση «Βεβαίωσης Αρνητικού Διαγνωστικού Ελέγχου Κορωνοϊού COVID-19»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ COVID-19  

 (διαθέτει ταχεία διαδικασία επαλήθευσης και βοηθά στην πρόληψη πλαστών πιστοποιητικών σε όλη την ΕΕ, περιλαμβάνει και επιλογή για έκδοση του πιστοποιητικού σε παιδιά)

 

Α) Για Έλληνες πολίτες επιλέγουμε:

(Για απευθείας πρόσβαση):

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/greencertificate

 

  1. B) Για τους επισκέπτες της χώρας επιλέγουμε:
  • Digital Covid Certificate – Test (PLF)

1.Για απευθείας είσοδο στην Υπηρεσία: https://eudcc.gov.gr/

2.Δήλωση

3.Εισαγωγή μοναδικού κωδικού PLF και ατομικών στοιχείων

4.Επιβεβαίωση των στοιχείων που εμφανίζονται

5.Έκδοση πιστοποιητικού

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ