Οδηγίες για την κατάθεση αναλωσίμων Ευρωπαίων Ασφαλισμένων

Οδηγίες ΕΟΠΥΥ για γνωματεύσεις ευρωπαίων ασφαλισμένων.

 

Μαζί με τις γνωματεύσεις ευρωπαίων ασφαλισμένων θα πρέπει να καταθέτουμε:

  • φωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή του
  • Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΑΑ) ή της
  • πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

 

και ταυτόχρονα να φορτώνουμε στο eΔΑΠΥ σάρωση των πιστοποιητικών αυτών (ΕΚΑΑ ή ΠΑΑ ή βιβλιάριο ΕΦΚΑ) σε αρχείο pdf υποχρεωτικά!

 

Καταργείται πλέον το έντυπο επίσκεψης ευρωπαίου ασφαλισμένου ή ατομικό δελτίο χρέωσης ασθενή που γινόταν έως τώρα