Ξεκινάει εκ νέου το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σωστή χρήση αναπνευστικών συσκευών. Στις 8.05.2022 το πρώτο σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΙΔΕΕΑΦ-ΠΦΣ 2022

«Σωστή χρήση συσκευών χορήγησης εισπνεόμενων  φαρμάκων –
Ο ρόλος του φαρμακοποιού»

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε για την απόφαση του ΠΦΣ και του ΙΔΕΕΑΦ να συνεχίσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη σωστή χρήση αναπνευστικών συσκευών, σε συνεργασία με τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους, μετά και τη σταδιακή άρση των περιορισμών λόγω της πανδημίας.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται με την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή Παιδιατρικής Πνευμονολογίας ΑΠΘ, κ. Ιωάννη Ν. Τσανάκα και πανεπιστημιακής επιστημονικής ομάδας του, σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, την Ελληνική Παιδοπνευμονολογική Εταιρεία και την Παιδοπνευμονολογική Μονάδα Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ.

Το πρώτο σεμινάριο για το 2022 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Chris & Eve, στην Κομοτηνή για τα μέλη των Φ. Συλλόγων Δράμας, Έβρου, Ξάνθης & Ροδόπης.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο φαρμακοποιός να γίνει «εργαλείο αποτελεσματικής παρέμβασης» για τη σωστή χρήση των εισπνεόμενων φαρμάκων σε ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και για τη συμμόρφωση στη θεραπεία  σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.

Στην αναγκαιότητα της εκπαίδευσης αυτής συντελούν τα εξής στοιχεία:

  • Το παιδικό άσθμα αποτελεί τη συχνότερη χρόνια πνευμονοπάθεια στα παιδιά.

Περίπου 1 στα 3 παιδιά έχει πάρει ή παίρνει εισπνεόμενα φάρμακα. Επίσης, περίπου 3 στους 20 ενήλικες χρειάζονται  εισπνεόμενα φάρμακα για χρόνια αντιμετώπιση του άσθματος ή της ΧΑΠ. Τέλος, πολλά  παιδιά αλλά και ενήλικες με σοβαρές πνευμονοπάθειες χρησιμοποιούν νεφελοποιητές σε χρόνια βάση για την λήψη εισπνεομένων αντιβιοτικών ή βλενολυτικών  φαρμάκων  υψηλού κόστους.

  • Από πολλές μελέτες είναι αποδεδειγμένο ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των ασθενών αυτών δεν χρησιμοποιεί σωστά τις συσκευές εισπνεομένων φαρμάκων και ένα παρόμοιο ποσοστό δεν έχει καλή συμμόρφωση στη μακροχρόνια λήψη τους.

Η κακή χρήση των συσκευών, οφείλεται κυρίως  στον περιορισμένο χρόνο που διαθέτουν οι γιατροί για την εκπαίδευση των ασθενών, ενώ για την  μείωση της κακής συμμόρφωσης, οι μέθοδοι που εφαρμόζονται έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

  • Ο φαρμακοποιός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του ιατρού και του ασθενή στη διαχείριση της ασθένειας. Διαθέτει σημαντικές γνώσεις σχετικά με τη δράση των φαρμάκων και διαθέτει περισσότερο χρόνο, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει  γόνιμα,  συνεπικουρώντας στην προσπάθεια του ιατρού για την εκπαίδευση του ασθενή. Επιπλέον η συχνή συναναστροφή του με τον ασθενή, του επιτρέπει να συμβάλλει στην βελτίωση της συμμόρφωσής του στη θεραπεία.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 8ωρης εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική παρουσίαση των συχνότερων νόσων που χρειάζονται θεραπεία με εισπνεόμενα φάρμακα
  • Περιγραφή και επίδειξη των συσκευών χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων
  • Πρακτική εξάσκηση σωστής χρήσης των συσκευών (σε μικρές ομάδες)

Κάθε σεμινάριο θα μοριοδοτηθεί με 8 μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών από το ΙΔΕΕΑΦ.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του σεμιναρίου επισκεφτείτε το www.ideeaf.gr/anapneustikes