Ξεκίνησε η πληρωμή των δικαιούχων ΚΑΕΦ 2023

Αθήνα 2.04.2024 

Τηρώντας τη δέσμευση μας για ταχύτατη πληρωμή, μετά τη σύνταξη της αναλογιστικής μελέτης  ΚΑΕΦ 2023 και την ολοκλήρωση των σχετικών δικαιολογητικών από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, ξεκίνησε η πληρωμή των 321 δικαιούχων ΚΑΕΦ η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου.

Εκ του ΠΦΣ