Ξεκίνησε η εφαρμογή της διενέργειας και της καταχώρησης του αντιγριπικού εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή- Οδηγίες προς φαρμακοποιούς

Αθήνα 19.12.2022

Ξεκίνησε η εφαρμογή της διενέργειας και της καταχώρησης του αντιγριπικού εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή. Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες.

Προσοχή η εφαρμογή δεν λειτουργεί ακόμη μέσω των μηχανογραφικων μας προγραμμάτων (διασύνδεση API)αλλά απαιτείται σύνδεση μέσω του Site της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης www.e-prescription.gr- Πλατφόρμα Μητρώο Ασθενών.

 

Οδηγίες προς φαρμακοποιούς