Ξεκίνησε η διαδικασία των εξετάσεων για την Πιστοποίηση

Αθήνα 16/01/2019

Από σήμερα μπορείτε να λάβετε μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης  που θα διαρκέσουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου. Η διαδικασία περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και για να πιστοποιηθείτε επιτυχώς θα πρέπει να απαντήσετε σωστά σε 12 ερωτήσεις τουλάχιστον, μέσα σε 30 λεπτά. Διαβάστε τις “ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ” και συμπληρώστε τα στοιχεία στο ηλεκτρονικό έντυπο “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ” στην 3η Ενότητα.

Για την  προετοιμασία σας προτείνουμε να εκτελέσετε 3 ολοκληρωμένα ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ στην 2η Ενότητα

Με τιμή,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                     ΚΩΝ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ