Νομιμότητα δραστηριοτήτων GIVMED

Επισυνάπτουμε επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς για την ΜΚΟ για GIVMED . Διαβάστε την εδώ