Νεότερη ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ σχετικά με τη λειτουργικότητα του Σ.Η.Σ. την Κυριακή 31.3.24

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2024

Θέμα : «Νεότερη ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ σχετικά με τη λειτουργικότητα του Σ.Η.Σ. την Κυριακή 31.3.24»

Η ΗΔΙΚΑ προχώρησε σε νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με τη λειτουργικότητα του Σ.Η.Σ. κατά την Κυριακή 31.3.2024, την οποία σας παραθέτουμε:

«Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης και μετά από ελέγχους που έχουμε πραγματοποιήσει αναφορικά με την εκτέλεση συνταγής, δεν φαίνεται να επηρεάζεται η συγκεκριμένη λειτουργικότητα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από τη μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση,
Με εκτίμηση,
Ελπίδα Φωτιάδου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΗΔΙΚΑ»

Εκ του Π.Φ.Σ