Νέο Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης με ημερομηνία έναρξης για τα φαρμακεία από την 12η.02.2024

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκδόθηκε στις 29.12.2023 το νέο Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης