Νέο Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης με ημερομηνία έναρξης για τα φαρμακεία από την 12η.02.2024

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2024

Αριθμ. Πρωτ. 3

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Νέο Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης με ημερομηνία έναρξης για τα φαρμακεία από την 12η.02.2024»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκδόθηκε στις 29.12.2023 το νέο Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.

Το νέο Δελτίο Τιμών ισχύει:

  • Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 31-12-2023.
  • Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 23-01-2024.
  • Για τα φαρμακεία από 12-02-2024.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ