Νέες χονδρικές τιμές σε φαρμ. σκευάσματα των εταιρειών OMEGA, JOHNSON, GALENICA, UNI-PHARMA, BAUSCH &ΒΙΑΝ

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση σας τις νέες χονδρικές τιμές που είναι σε ισχύ σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά σκευάσματα των εταιρειών OMEGA, JOHNSON, GALENICA, UNI-PHARMA, BAUSCH &ΒΙΑΝ.