Νέες παρατάσεις των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας

Αθήνα,  2 Οκτωβρίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 4076

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Νέες παρατάσεις των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις», αναμένεται να ψηφιστεί και η «Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 και την προστασία της δημόσιας υγείας» εντός της εβδομάδας και περιλαμβάνει:

 

Α) τις παρατάσεις που προβλέπονται στο άρθρο για την «Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας» έως την 31η/12ου

που πιο συγκεκριμένα αφορούν:

-στην επανέκδοση συνταγών χρονίων πασχόντων στο Σ.Η.Σ.,

-στην επανέκδοση γνωματεύσεων στο eDAPY,

-στην παράταση της λήξης των συνταγών φαρμάκων ΕΟΠΥΥ,

Η λήξη των συνταγών ΕΟΠΥΥ των οποίων παρήλθε η ισχύς τους είτε πρόκειται να εκδοθούν από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αναμένεται να παραταθεί έως την 31η.12.2023 με τις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθεί η ΗΔΙΚΑ, δίνοντας προτεραιότητα στις νεοεκδοθείσες συνταγές και κατόπιν αυτών που είχαν συνταγογραφηθεί κατά το προηγούμενο διάστημα.

Β) την «Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» έως την 31η/12ου  που περιλαμβάνει:

-τη διενέργεια των rapid test και από τα φαρμακεία.

Οι παρατάσεις θα έχουν αναδρομική ισχύ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ