Μη συμμετοχή φαρμακοποιών στη διαδικασία παραλαβής αίτησης για την χορήγηση ΑΔΔΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

 

Αθήνα,27/11/2017

Αρ. Πρωτ. 4092

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας

To Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην συνεδρίασή του στις 23 Νοεμβρίου 2017, αποφάσισε  ομόφωνα την μη συμμετοχή των φαρμακοποιών στην διαδικασία παραλαβής αίτησης για την χορήγηση ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής- usbtoken) της ΗΔΙΚΑ.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους συναδέλφους να μην δεχθούν οποιαδήποτε συμμετοχή στην διαδικασία αυτή.

Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ