Μεθοτρεξάτη: Ολοκλήρωση επανεξέτασης από τον ΕΜΑ

Νέα μέτρα για να αποφευχθούν ενδεχομένως θανατηφόρα λάθη στη δοσολογία με τη μεθοτρεξάτη σε φλεγμονώδεις νόσους δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ( http://www.ema.europa.eu/ )

Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ .