Μεγάλη δημοσιότητα έλαβαν τα Δελτία Τύπου του ΠΦΣ

Μεγάλη δημοσιότητα έλαβαν τα Δελτία Τύπου που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για την απόφαση του ΕΟΦ για άρση της απαγόρευσης των εξαγωγών σε 137 σκευάσματα και για τις λίστες ελλειπτικών φαρμάκων που διακινούνται μεταξύ των φαρμακαποθηκών.

Δείτε τα δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού και του έντυπου τύπου: