Λύση στο θέμα των μονοσυνταξιούχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 2/10/2018

Αρ. Πρωτ. 4935

Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας 

Λύεται το θέμα των μονοσυνταξιούχων με έγγραφο του Υπουργού Εργασίας κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου μετά από μακροχρόνιες προσπάθειες και παρεμβάσεις του ΠΦΣ.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο με θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές Κλάδου Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ –ΤΣΑΥ»- (ΑΔΑ 9ΨΩ9465Θ1Ω-Ε2Η)

Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                   ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ