Κατατίθεται σήμερα τροπολογία η οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και την παράταση ισχύος των συνταγών μέχρι τις 30.09.2024

Αθήνα 28.06.2024

 

Κατατίθεται σήμερα τροπολογία η οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και την παράταση ισχύος των συνταγών μέχρι τις 30.09.2024. Η ψήφιση της θα γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και θα έχει αναδρομική ισχύ από 01.07.2024.

Εκ του ΠΦΣ