Κατάθεση ασφαλιστικών ενημεροτήτων ανεξαρτήτως υποβολής

Αθήνα, 4/2/2021

Αρ. Πρωτ. 589

Μετά από αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου  και λόγω των προβλημάτων με τις ασφαλιστικές ενημερότητες , ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, ενημέρωση ότι οι ασφαλιστικές ενημερότητες μπορούν να προσκομισθούν, ανεξαρτήτως της κατάθεσης των συνταγών, μέχρι την ημερομηνία οριστικοποίησης λογαριασμών φαρμακείων μηνός Δεκεμβρίου 2020 (η οποία δεν έχει ορισθεί και πιθανώς θα είναι η 17η Φεβρουαρίου 2021 και θα ενημερωθείτε γι αυτό ), όπως είχε συμβεί προ καιρού με τις φορολογικές ενημερότητες.

Με εκτίμηση,

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ