Καθολική συμμετοχή των φαρμακείων στην διάθεση των self test

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 3283

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα «Καθολική συμμετοχή των φαρμακείων στην διάθεση των self test»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 36.650.000 αυτοδιαγνωστικά self tests, η δε συμμετοχή των φαρμακείων είναι καθολική, αφού σε σύνολο 10.587  φαρμακείων, τα 10.276 συμμετέχουν στην διαδικασία, ήτοι ποσοστό 96,7%.

Συνεπώς, οι κακόβουλες και παραπλανητικές «ενημερώσεις» των γνωστών κύκλων περί δήθεν συμμετοχής μόνο 8.000 φαρμακείων αποτελούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας, αφού αποδεικνύεται ότι το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων φαρμακοποιών συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, υπηρετώντας το κοινωνικό σύνολο και προασπίζοντας ταυτόχρονα την αποκλειστική διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων από τα φαρμακεία μας.

Πίνακες κατανομής της διάθεσης των self tests από τα φαρμακεία ανά Περιφερειακή Ενότητα καθώς και του αριθμού των self tests που διατέθηκαν ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ