ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ : Περιορίζεται η απελευθέρωση του ωραρίου

Επισυνάπτεται το δημοσίευμα της εφημερίδας “Καθημερινή” σχετικά με τον περιορισμό της απελευθέρωσης του ωραρίου των φαρμακείων.

Δημοσίευμα 1

Δημοσίευμα 2