Καθημερινή : Εμβολιασμοί με τη «βούλα» στα ιδιωτικά φαρμακεία

Παρατίθεται το δημοσίευμα της εφημερίδας “Καθημερινή” σχετικά με την πιστοποίηση εμβολιασμών στα φαρμακεία.