Η τοποθέτηση του Υπουργού για τις αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας των Φαρμακείων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ (Υπουργός Υγείας):

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Θέλουμε να καταθέσουμε νομοτεχνικές βελτιώσεις σε οκτώ άρθρα που αφορούν τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.

Η πιο σημαντική αφορά το άρθρο 257, όπου σε συνέχεια παρεμβάσεων και συζητήσεων που είχαμε με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο χθες, με την ευκαιρία της ακρόασης φορέων, αλλάζουμε την ώρα έναρξης της διανυκτέρευσης. Το 20.00΄, που ήταν στην αρχική διατύπωση του νομοσχεδίου, γίνεται 21.00΄.

Επίσης, στα πλαίσια της απελευθέρωσης του ωραρίου των φαρμακείων -που ξέρετε πολύ καλά ότι είχε νομοθετηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια- εξαιρείται ρητά η Κυριακή από τη δυνατότητα διεύρυνσης του ωραρίου.

Νομίζουμε, λοιπόν, ότι σε ένα πλαίσιο πλήρους απελευθέρωσης, αυτό το οποίο κάνουμε με την παρέμβασή μας συνολικά είναι ότι βάζουμε κανόνες, βάζουμε πλαίσιο, βάζουμε ασφαλιστικές δικλείδες που εξασφαλίζουν και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την πρόσβαση των πολιτών οποιαδήποτε ώρα σε ένα φαρμακείο που διανυκτερεύει ή διημερεύει. Επίσης, διασφαλίζουμε και τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων φαρμακείων από την επεκτατική διάθεση -επιτρέψτε μου να πω- των λεγόμενων φαρμακείων διευρυμένων ωραρίου, τα οποία όντως είχαν αρχίσει να δημιουργούν συνθήκες ολιγοπωλιακής παρέμβασης στην αγορά φαρμάκου.

(Στο σημείο αυτό ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Ξανθός καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νομοτεχνικές βελτιώσεις).