ΗΔΙΚΑ: Προσωρινή αναστολή εκτελέσεων συνταγών

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2024

Αρ. Πρωτ. 627

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «ΗΔΙΚΑ: Προσωρινή αναστολή εκτελέσεων συνταγών.»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Λόγω του προβλήματος που προέκυψε σήμερα το πρωί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, σχετικά τις λανθασμένες συμμετοχές ασφαλισμένων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των συνταγών επικοινωνήσαμε με την ΗΔΙΚΑ η οποία διαπίστωσε το λάθος και εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:

 

«Σας ενημερώνουμε ότι κατά την πρόσφατη ενημέρωση του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης με τη νέα Θετική Λίστα Φαρμάκων παρουσιάστηκε δυσλειτουργία σε ορισμένα σκευάσματα, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται λανθασμένη η τιμή αποζημίωσής τους.
Παρακαλούνται οι χρήστες φαρμακοποιοί να μην προχωρούν σε εκτέλεση συνταγών έως ότου λάβουν νεότερη ενημέρωση από την ΗΔΙΚΑ για την αποκατάσταση του προβλήματος

 

Τέθηκε το θέμα τι θα πράξουν οι φαρμακοποιοί με τις συνταγές που εκτέλεσαν. Αναμένουμε νέα ενημέρωση από την ΗΔΙΚΑ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ