ΗΔΙΚΑ: Αποκατάσταση της εκτέλεσης συνταγών

Αθήνα 12 Φεβρουαρίου 2024

Με νεότερη ανακοίνωση της η ΗΔΙΚΑ  ενημερώνει  ότι στις 11:55 αποκαταστάθηκε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης το πρόβλημα στις τιμές αποζημίωσης της νέας Θετικής Λίστας Φαρμάκων. Οι χρήστες φαρμακοποιοί μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούν συνταγές στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.