Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Χρήση Αντιβιοτικών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) στα πλαίσια της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για τα Αντιβιοτικά πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης για την υπεύθυνη χρήση τους. Στην εκστρατεία αυτή συμμετέχει και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το αυξανόμενο πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΜΑ