Ερώτημα προς ΕΟΠΥΥ για την διαδικασία ΑΥΣ για ΣΔ και ΣΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα : 22-8-2017

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Αρ. Πρωτ.3032

ΝΠΔΔ

 

Προς

ΕΟΠΥΥ

Υπόψιν  κας  Παναγιώτας Λίτσα

Προϊσταμένης Διεύθυνσης Φαρμάκου

     Θέμα:  Διαδικασία ΑΥΣ

Παρακαλούμε όπως, μας ενημερώσετε αναλυτικά, προκειμένου να ενημερώσουμε με τη σειρά μας τους φαρμακοποιούς – μέλη μας, για την ισχύουσα διαδικασία αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ, ποσότητας αναλωσίμων ΣΔ και ΣΕΔ, η οποία βάσει γνωμάτευσης θεράποντος ιατρού είναι μεγαλύτερη της προβλεπόμενης από τον ΕΚΠΥ.

Συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει, τόσο το σκέλος της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι την έκδοση έγκρισης από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, όσο και η διαδικασία συνταγογράφησης της εγκεκριμένης πλέον ποσότητας αναλωσίμων ΣΔ , ΣΕΔ κ.α. μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του προαναφερθέντος αρμοδίου οργάνου.

Εν αναμονή των δικών σας ενεργειών

Με Τιμή   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                                                         ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ