Ερωτήσεις- Απαντήσεις για την Σύμβαση Ειδικών Σκευασμάτων

Γνωμάτευση για ενδογενείς διαταραχές του μεταβολισμού όπως η φαινυκελτουρία (Ε70)απαιτεί έγκριση ΑΥΣ για την χορήγηση ΣΕΔ;

Ναι, θα πρέπει ο συνταγογράφος ιατρός να επιλέξει κατά την συνταγογράφηση των προϊόντων διατροφικών σκευασμάτων για ενδογενείς διαταραχές του μεταβολισμού με γενετική επιβεβαίωση την επιλογή ΑΥΣ (Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο) και να υποβληθεί ηλεκτρονικό αίτημα έγκρισης της δαπάνης αυτών των σκευασμάτων.

Πρέπει κατά την συνταγογράφηση γνωματεύσεων ΣΕΔ να αναγράφονται οι κωδικοί ICD-10 στα σχόλια;

Ναι, ειδάλλως υπάρχει κίνδυνος περικοπής. Θα πρέπει η συνταγογράφηση των προϊόντων να γίνεται πιστά σύμφωνα με τον νέο ΕΚΠΥ, π.χ. στην διάγνωση με κωδικό K51.0 θα πρέπει στο σχόλιο να αναφέρεται ως δεύτερος κωδικός ICD – 10 το Κ90.

Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την χορήγηση ΣΕΔ;

Ναι, στην νόσο με κωδικό ICD-10 K52.8 Η ωσινοφιλική γαστρεντερίτιδα με δεύτερο πεδίο (σχόλιο) K90, ο ασθενής δικαιούται την λήψη ΣΕΔ έως και 3 χρόνια, μετέπειτα χορήγηση τους περικόπτεται. Ενώ για το ίδιο κωδικό Κ52.8 για βρέφη με σχόλιο οφειλόμενη στο γάλα επιτρέπεται η χορήγηση ειδικών θεραπευτικών σκευασμάτων γάλακτος έως την ηλικία των 2 ετών, έπειτα απαιτείται ειδική αλλεργιολογική εκτίμηση ανά έτος.

 

(Διαβάστε ολόκληρη την παράγραφο Α.7 του άρθρου 10 που καθορίζει την διετία για τα ειδικά θεραπευτικά γάλατα, και την παράγραφο Α.8 που καθορίζει εξάμηνο για τα πρόωρα και λιποβαρή νεογνά βάσει του νέου  ΕΚΠΥ – ΦΕΚ 4898/ Β΄/ 1-11-2018 όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με το ΦΕΚ 889 Β/14-03-2019).

Όμως :

α) τα φαρμακεία αδυνατούν  να διαπιστώσουν την χρονική διάρκεια χορήγησης ενός σκευάσματος καθώς δεν έχουν πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και

β) η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κοφτών, με το οποίο θα ελέγχεται ο χρόνος χορήγησης των σκευασμάτων και σε περίπτωση υπέρβασης της τριετίας να μην επιτρέπει στον ιατρό να συνταγογραφεί (όπως γίνεται στις περιπτώσεις χορήγησης αναλωσίμων ΣΔ).

Χρειάζονται θεώρηση από ελεγκτή ιατρό τα ΣΕΔ;

Όλα τα ΣΕΔ χρειάζονται θεώρηση, εντός 10 ημερολογιακών ημερών συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας έκδοσής τους. Σε περίπτωση έκδοσής επαναλαμβανόμενων θα πρέπει όλες να υπογραφτούν από τον ελεγκτή εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την πρώτη έκδοση τους δηλαδή την αρχική ημερομηνία.

Είναι απαραίτητη η επισύναψη ιατρικών εξετάσεων κατά την εκτέλεση της γνωμάτευσης;

Για την πιστοποίηση, κατά την πρώτη φορά, της νόσου και της αναγκαιότητας χορήγησης ειδικής θεραπευτικής διατροφής, απαιτείται γνωμάτευση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας σχετικής με την πάθηση, κάθε βαθμίδας από νοσοκομείο ΕΣΥ, [πανεπιστημιακό, ενόπλων δυνάμεων, το Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού ή συμβεβλημένο ιδιωτικό Νοσηλευτήριο, στην οποία θα αναφέρεται:

  • Η πάθηση του ασθενούς κατά ICD-10,
  • η ανάγκη χρησιμοποίησης των ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων,
  • οι ημερήσιες θερμιδικές ανάγκες,
  • καθώς και η μηνιαία ποσότητα κάθε είδους, υστέρα από έλεγχο αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου που θα ορίζεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Ποια η ισχύ της ιατρικής γνωμάτευσης του ιατρού;

Η σχετική γνωμάτευση ισχύει:

  • 1 έτος από την ημερομηνία έκδοσης της για την κοιλιοκάκη
  • 6 μήνες για μεταβολικά νοσήματα και ινοκυστική νόσο
  • 2 μήνες για όλες τις λοιπές παθολογικές καταστάσεις

Για την συνέχιση της ειδικής θεραπευτικής διατροφής απαιτείται επανεκτίμησης της θρέψης από τον θεράποντα ιατρό και έκδοση νέας γνωμάτευσης.