Ερωτήματα ΠΦΣ για ενημερότητες και εξόφληση ληξιπρόθεσμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα 4.4.2018

Αρ. Πρωτ.  1385

Προς
Την Δ/νση Φαρμάκου
Γενική  Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας  ΕΟΠΥΥ
Υπόψη Προϊσταμένης κ. Γιώτας Λίτσα

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τα εξής:α) Tην έναρξη της διαδικασίας δημιουργίας του αρχείου εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που εκκρεμούν.

β) Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής εκ μέρους  των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων καθώς και με ποια ημερομηνία θα πρέπει να εκδοθούν, ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης των υπολοίπων συναδέλφων .

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων . Εν αναμονή της απάντησής σας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν.Γραμματέας
Κυριάκος Θεοδοσιάδης                    Σεραφείμ Ζήκας