Επιτροπή ασφάλειας EMA: Περιορισμό στη χρήση των κρεμών υψηλής περιεκτικότητας σε οιστραδιόλη στις τέσσερις εβδομάδες

Η επιτροπή ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (PRAC) επιβεβαιώνει τη σύστασή της να περιοριστεί η χρήση των κρεμών υψηλής περιεκτικότητας οι οποίες
περιέχουν 100 μικρογραμμάρια/γραμμάριο (0.01%) οιστραδιόλη σε μία μοναδική περίοδο θεραπείας μέχρι 4 εβδομάδες.

Για να δείτε την ανακοίνωση της PRAC πατήστε εδώ