Επιστολή του ΠΦΣ για την απόφαση του ΕΟΦ για την απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 482

Προς : Πρόεδρος Ε.Ο.Φ. κ. Δημήτριος Φιλίππου

Κοινοποίηση : Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης

 Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα πλήρους απελευθέρωσης των εξαγωγών φαρμάκων , που αποδεδειγμένα είναι ελλειπτικά , εκδώσατε στις 2/2/2022 «Προσωρινή Απαγόρευση των Παράλληλων Εξαγωγών και της Ενδοκοινοτικής Διακίνησης» για φαρμακευτικά προϊόντα που περιλαμβάνονται «μετά από αξιολόγηση των στοιχείων επάρκειας  των εν λόγω φαρμάκων στην αγορά».

Η απόφαση σας  αυτή δεν αντικατοπτρίζει στο ελάχιστο τη συνολική εικόνα των πραγματικών ελλείψεων που αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στο καθημερινό έργο της εκτέλεσης συνταγών για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών οι οποίοι θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται,  αφού από τη λίστα των φαρμάκων τα οποία συμπεριλαμβάνει η απόφαση απουσιάζει η πλειοψηφία των σκευασμάτων  του πίνακα, τον οποίο εγκαίρως είχαμε υποβάλλει με αποδεδειγμένα ελλειπτικά φάρμακα

Η παρέμβαση σας θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχει μόνιμο χαρακτήρα και όχι προσωρινό όπως αναγράφεται σε αυτήν, κάνοντας αναφορά σε «μη αποθεματοποίηση των εν λόγω προϊόντων» που ούτε ελέγχεται, ούτε τηρείται από τους εξαγωγείς, οι οποίοι γνωρίζουν ότι είναι θέμα χρόνου η άρση της απόφασης με νέα που θα την τροποποιεί ή θα την ανατρέπει.

Απαιτούνται γενναίες αποφάσεις και τομές στη λειτουργία της επιτήρησης της διακίνησης των φαρμάκων σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας (επανειλημμένα σας έχουμε υποβάλει τις προτάσεις μας) λαμβανομένης υπόψιν  και αξιοποίησης της λίστας των ελλειπτικών φαρμάκων την οποία καταρτίζουν και αποστέλλουν στον Οργανισμό οι καθόλα αρμόδιοι για τις ελλείψεις, φαρμακοποιοί της κοινότητας.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας