Επιστολή ΠΦΣ στο Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ

                Αθήνα, 29 Αυγούστου 2019

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 ΝΠΔΔ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των φαρμακείων, κατηγορεί την εταιρία ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES ABEE , με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του  ΕΟΠΥΥ , ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Αφορμή αποτέλεσε επιστολή της εταιρίας σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης Γλυκόζης Flash–Freestyle Libre, κατόπιν της από 6 Αυγούστου σχετικής  επιστολής του ΠΦΣ προς τον Υπουργό Υγείας , όπου κατήγγειλε ότι η ΑΒΒΟΤΤ διαθέτει τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre των εν λόγω αισθητήρων  κατευθείαν προς τους ασθενείς, αρνούμενη τη διάθεση μέσω των φαρμακείων.

Στην επιστολή της η εταιρία, με ημερομηνία 9 Αυγούστου, χαρακτηρίζει  «απολύτως αναληθείς» τους «ισχυρισμούς του ΠΦΣ».

Ο Π.Φ.Σ. με νέα επιστολή – απάντηση του προς τον Υπουργό Υγείας, διαψεύδει την εταιρία παραθέτοντας και σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο της εταιρίας το οποίο αναφέρει :

«Πώς μπορούν τα φαρμακεία να παραγγείλουν το σύστημα FreeStyle Libre;

…Η συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre, που είναι απαραίτητη για τη χρήση του συστήματος διατίθεται αποκλειστικά από την εταιρεία ABBOTT απευθείας στον ασθενή.

Πώς μπορούν οι ασθενείς να προμηθευτούν τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre;

Στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που δικαιούνται αποζημίωση, η συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre διατίθεται δωρεάν, αποκλειστικά μέσω της εταιρείας ABBOTT, με την εκτέλεση της πρώτης γνωμάτευσης για αισθητήρες…».

 

Η εταιρία περίτρανα αυτοδιαψεύδεται από το δικό της ενημερωτικό φυλλάδιο που απευθύνεται στους ασθενείς και στους φαρμακοποιούς και αποδεικνύεται πλήρως η διάθεση της να διαστρεβλώσει  την πραγματικότητα.

Σας επισυνάπτουμε την  τελευταία επιστολή του Π.Φ.Σ. καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο της ABBOTT.

 

Εκ του ΠΦΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΟΠΥΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ABBOTT (1)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ABBOTT (2)