Απεμπλοκή και άμεση πληρωμή των φαρμακοποιών που εκτέλεσαν νομίμως γνωματεύσεις ΣΕΔ -Διαχωρισμός από τους φαρμακοποιούς με παραβατική συμπεριφορά

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. 4864

Προς: 1. Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Βασίλειος Πλαγιανάκος

  1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

          

Θέμα: «Απεμπλοκή και άμεση πληρωμή των φαρμακοποιών που εκτέλεσαν νομίμως γνωματεύσεις ΣΕΔ – Διαχωρισμός από τους φαρμακοποιούς με παραβατική συμπεριφορά»

Με αφορμή δημοσιεύματα περί δήθεν εμπλοκής 300 συναδέλφων σε «Απάτη 8,3 εκατ. με σκευάσματα ειδικής διατροφής σε βάρος του ΕΟΠΥΥ» και κατόπιν της υπ’ αριθμόν 25/13.11.2019 αποφάσεως του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

Από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε το θέμα με τα εμβαλλάγια περίπου 300 συναδέλφων οι οποίοι φέρεται να ενεπλάκησαν σε διάθεση συγκεκριμένου σκευάσματος ειδικής διατροφής, ο Π.Φ.Σ. έχει ζητήσει επανειλημμένα από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Πλαγιανάκο, τόσο εγγράφως (βλ. υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1545/15.4.2019 έγγραφο του Π.Φ.Σ.), όσο προφορικώς, την απεμπλοκή και την άμεση πληρωμή των συναδέλφων εκείνων οι οποίοι εκτέλεσαν νομίμως γνωματεύσεις ΣΕΔ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η Σύμβαση και ο ΕΚΠΥ. Ήτοι εκτέλεσαν γνωματεύσεις που εκδόθηκαν νομίμως, γνωματεύσεις για τις οποίες υπάρχει αντιστοίχηση της περιγραφής του προϊόντος που συνταγογράφησε ο θεράπων ιατρός με εκείνο που αναγραφόταν στο κουπόνι και που αναφερόταν στην εκτελεσμένη γνωμάτευση.

Δεν είναι δυνατόν ο Φαρμακοποιός να γνωρίζει αν το προϊόν που χορήγησε, δεν είναι το ίδιο με το προϊόν που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ, δεδομένου ότι εξαιτίας σφάλματος των υπηρεσιών του Οργανισμού, δεν υπήρχε αναλυτική περιγραφή αν το προϊόν αυτό είναι υγρό, ή σκόνη, ή ατομικές δόσεις, ενώ τόσο στο κουπόνι, όσο στην εκτελεσμένη γνωμάτευση υπήρχε μόνο η αναγραφή της ονομασίας του προϊόντος.

Η πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτών των συναδέλφων αδίκως και εσφαλμένως τιμωρείται από τον ΕΟΠΥΥ με περικοπή της πληρωμής τους αλλά και με δημόσια διαπόμπευση.

Ο Π.Φ.Σ. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε αυτές τις πρακτικές και δηλώνει ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια για την προστασία των συναδέλφων μας αυτών, αιτούμενος κατ’ αρχάς την άμεση πληρωμή τους.

Ευνόητο είναι ότι στους ανωτέρω συναδέλφους μας φαρμακοποιούς δεν περιλαμβάνεται εκείνη η μειοψηφία φαρμακοποιών οι οποίοι επέδειξαν παραβατική συμπεριφορά, διώκονται για το λόγο αυτό, και τώρα επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν ως κάλυψη την ανωτέρω πλειοψηφία των συναδέλφων μας, οι οποίοι ενεπλάκησαν στην παραπάνω υπόθεση εν αγνοία τους και με ευθύνη της εταιρείας αλλά και του ΕΟΠΥΥ που ενήργησε πλημμελώς.

Δεν είναι δυνατό να εξισώνεται ούτε να αντιμετωπίζεται από τον ΕΟΠΥΥ με τον ίδιο τρόπο, η πλειοψηφία των ανωτέρω συναδέλφων με εκείνους τους ελάχιστους φαρμακοποιούς για τους οποίους ο έλεγχος έχει διαπιστώσει μέχρι στιγμής τα εξής:

  1. Οι ασθενείς δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν και δεν προσήλθαν ποτέ στο φαρμακείο στο οποίο εκτελέσθηκε η γνωμάτευση.
  2. Η πλειοψηφία των ασθενών και των συγγενικών τους προσώπων δεν επιβεβαιώνουν ότι είναι δική τους η υπογραφή στις συγκεκριμένες γνωματεύσεις.
  3. Η παράδοση των προϊόντων έγινε στο σπίτι από άτομα που δεν έχουν καμιά σχέση με τα συγκεκριμένα φαρμακεία.
  4. Η δαπάνη για τα φαρμακεία αυτά είναι μηνιαίως αρκετές χιλιάδες ευρώ και αφορούσε το συγκεκριμένο προϊόν της συγκεκριμένης εταιρείας.
  5. Με την ανάδειξη της εμπλοκής τους σταμάτησαν να εκτελούν οποιαδήποτε γνωμάτευση Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής.

Ο Π.Φ.Σ. δεν δύναται με κανένα τρόπο να νομιμοποιήσει, ούτε να υπερασπιστεί πρακτικές κατευθυνόμενης συνταγογράφησης.

Ευνόητο είναι ότι αναμένουμε να αποφανθούν οριστικώς οι δικαστικές και ελεγκτικές αρχές, ως εκ τούτου ουδείς συνάδελφος δύναται να θεωρηθεί εκ προοιμίου ένοχος μέχρι τότε.

Σε κάθε πάντως περίπτωση θα πρέπει να τονισθεί ρητά και κατηγορηματικά ότι οι περιπτώσεις όσων συναδέλφων παραπλανήθηκαν, ουδεμία σχέση έχουν με τους   ελαχίστους φαρμακοποιούς που συνειδητά ενεπλάκησαν σε συναλλαγές που δυσφημούν το επάγγελμα μας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

                         Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                     ΚΩΝ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ