Επιστολή ΠΦΣ προς τα προγράμματα φαρμακείων για τον τρόπο υποβολής των εντύπων διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού

 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2023

Αρ. Πρωτ. 420

Προς : Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείου

Κοινοποίηση:

  • Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  Της χώρας
  • Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, Υπόψιν κας Λίτσα Γιώτας
  • Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών, Υπόψιν κ. Απόστολου Αγάλια

 

Θέμα «Επιστολή  για τον τρόπο υποβολής των  εντύπων διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού μηνός Δεκεμβρίου.»

Όπως ενημερωθήκαμε βάσει των προδιαγραφών οι οποίες σας έχουν αποσταλεί από την ΚΜΕΣ, θα πρέπει να έχετε προχωρήσει  στην υλοποίηση της εφαρμογής όσον αφορά την άντληση από την ΗΔΙΚΑ, των βεβαιώσεων εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τα φαρμακεία κατά τον μήνα Δεκέμβριο και συγκεκριμένα από τις 19 Δεκεμβρίου, ημερομηνία έναρξης της δυνατότητας καταχώρησης διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού χωρίς ιατρική συνταγή στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών.

Η άμεση υλοποίηση είναι αναγκαία προκειμένου να γίνει εφικτή η ηλεκτρονική αποστολή των 14ψήφιων κωδικών αριθμών των εντύπων διενέργειας καθώς και των τιμολογίων τα οποία θα εκδοθούν από τα προγράμματα αναφορικά με τη χορήγηση των αντιγριπικών εμβολίων χωρίς ιατρική συνταγή, τα οποία είναι τιμολόγια πώλησης.

Θεωρούμε ότι μετά τις διευκρινήσεις οι οποίες έχουν αποσταλεί, είστε  πλέον ενήμεροι για το τι πρέπει να πράξετε  προκειμένου να είναι εφικτή η αυτοτελής υποβολή των εντύπων διενέργειας  για τον μήνα αναφοράς Δεκέμβριο .

Επομένως αν υπάρχουν αστοχίες όπως π.χ η ενσωμάτωση της διενέργειας αντιγριπικών εμβολίων  μηνός Δεκεμβρίου στην  υποβολή Ιανουαρίου, την αποκλειστική ευθύνη θα την έχουν αυτά τα προγράμματα καθόσον δεν θα είναι εφικτή η πληρωμή των εμβολίων του μηνός Ιανουαρίου για τα  φαρμακεία.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ